Home जागिर खुल्यो

जागिर खुल्यो

Save The Children र UNDP ले विभिन्न पदमा दर्खास्त आह्वान गरेका छन्   ।
UNDP विभिन्न पदमा दर्खास्त आह्वान गरेका छन् । थप जानकारीका लागि तलको सूचना हेर्नुहोस् ।
स्वयम्भु र गोंगबुस्थित यस सहकारी संस्थाको लागि तपसिल बमोजिमको कर्मचारीहरु आबश्यक भएकोले देहाय बमोजिमको योग्यता भएको उम्मेद्द्वारहरुबाट दरखस्त आह्वान गरिन्छ!कर्जा सहायक: २ जनाबजार सुपरभाईजर: २ जनाबजार सहायक: २ जनारिसेप्सनिस्ट: २ जनाबजार प्रतिनिधि: १० जनाआबाश्यक कागजातहरु: शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, नागरिकता, मोटरसाइकलको लाईसेन्स भएको, कार्य अनुभवको प्रतिलिपि,  CV र हालसालैको PHOTO...
ललितपुर जिल्ला अन्तर्गत बिक्री गर्दै अाएको ब्यापारिक संस्थालाई देहाय बमोजिमको जनशक्ती आवश्यकता भएकोले ईच्छुक ब्यक्तिहरुले आबेदन पेस गर्नु हुन अनुरोध गरिन्छ। १) पद: लेखा प्रमुख शैक्षिक योग्यता: ब्याबस्थापनमा स्नातकोत्तर उतिर्ण भई २ बर्षको लेखा शाखामा जिम्मेवारि पूर्ण काम गरेको वा स्नातक उत्तिर्ण भई ५ बर्षको लेखा शाखामा जिम्मेवारी पूर्ण काम गरेको। आबश्यक...
का.म.न.पा २४ ईन्द्रचोक श्थित बहु प्रतिष्ठित आधारभुत बहुउद्देश्यिय शहकारी संस्थाको लागि देहाय बमोजिमका कर्मचारी आबश्यक परेको हुँदा इच्छुक आबेदकहरुले सुचना प्रकाशित भएको मितिदेखी 7 दिन भित्र संस्थामा उपस्थित भई आबेदन दिन हुन अनुरोध छ।काम: प्रबन्धक सङ्ख्या:१ योग्यता: एम. बि. ए पास वा सो सरह अनुभव: सम्बन्धित काममा २ बर्षको अनुभव हुनुपर्नेछ।काम: बजार प्रबन्धक सङ्ख्या:...

ताजा समाचार