ललितपुर जिल्ला अन्तर्गत बिक्री गर्दै अाएको ब्यापारिक संस्थालाई देहाय बमोजिमको जनशक्ती आवश्यकता भएकोले ईच्छुक ब्यक्तिहरुले आबेदन पेस गर्नु हुन अनुरोध गरिन्छ।
१) पद: लेखा प्रमुख
शैक्षिक योग्यता: ब्याबस्थापनमा स्नातकोत्तर उतिर्ण भई २ बर्षको लेखा शाखामा जिम्मेवारि पूर्ण काम गरेको वा स्नातक उत्तिर्ण भई ५ बर्षको लेखा शाखामा जिम्मेवारी पूर्ण काम गरेको।
आबश्यक सङ्ख्या: १ जना
२) पद: शाखा प्रबन्धक
शैक्षिक योग्यता: स्नातक तह उत्तिर्ण भएको
आबश्यक सङ्ख्या: २ जना
३)पद: दैनिक सामान आपुर्ती कर्ता
शैक्षिक योग्यता: न्युनतम एसईई परिक्षामा सम्मिलित वा १० कक्षा उत्तिर्ण भएको
आबश्यक सङ्ख्या: २५ देखी ३० जना सम्म

१ र २ को तलव तथा सुबिधा संस्थाको नियमअनुसार हुने र ३ को मासिक तलब सुबिधा सम्बन्धमा बिसेस ब्यबस्था तथा शर्त भएको तथा संगठनको प्रयास रु. २५,००० भंन्दा बढीनै आयआर्जन हुन सक्ने ब्यबस्था गर्ने.

आबेदन दिन ईच्छुक व्यक्तिहरुले आफ्नो बायो डाटाका साथ शैक्षिक योग्यताको प्रामाणित प्रतिलिपिहरू, नेपाकी नागरिकताको प्रामाणपत्रको प्रतिलिपि , हालसालै खिचिएका पासपोर्ट साइजको फोटो सहित निबेदन shakyajayanto68@gmail.com मा वा फोन नम्बर 9841508843 मा सम्पर्क गरि सम्पर्क कार्यालयमा यो बिज्ञापन प्रकाशित भएको मितिले ७ दिन भित्र आबेदन दिनु हुन अनुरोध गरिन्छ!

स्रोत: कान्तिपुर दैनिक पत्रिका

Leave a Reply