तुरुन्त कर्मचारी आबश्यकता


का.म.न.पा २४ ईन्द्रचोक श्थित बहु प्रतिष्ठित आधारभुत बहुउद्देश्यिय शहकारी संस्थाको लागि देहाय बमोजिमका कर्मचारी आबश्यक परेको हुँदा
इच्छुक आबेदकहरुले सुचना प्रकाशित भएको मितिदेखी 7 दिन भित्र संस्थामा उपस्थित भई आबेदन दिन हुन अनुरोध छ।

काम: प्रबन्धक
सङ्ख्या:१
योग्यता: एम. बि. ए पास वा सो सरह
अनुभव: सम्बन्धित काममा २ बर्षको अनुभव हुनुपर्नेछ।

काम: बजार प्रबन्धक
सङ्ख्या: १
योग्यता: एम. बि. ए पास वा सो सरह
अनुभव: दुई बर्षको

काम: कर्जा प्रबन्धक
सङ्ख्या: 1
योग्यता: एम. बि. ए पास
अनुभव: दुई बर्ष

काम: कर्जा अशुल अधिकृत
सङ्ख्या: 2
योग्यता: बि बि ए पास
अनुभव: सम्बन्धित काममा १ बर्षको अनुभव हुनुपर्ने

काम: सुपरभाईजर
सङ्ख्या: ४
योग्यता: बि बि एस पास
अनुभव: १ बर्षको अनुभव

काम: क्यासियर
सङ्ख्या: 2
योग्यता: बि बि ए पास
अनुभव: १ बर्षको अनुभव

काम: बजार प्रतिनिधि
सङ्ख्या: +२ पास

सेवा सुबिधा: संस्थाको कर्मचारी नियमावली अनुसार उपलब्ध गराईने.

आधारभुत बहुउद्देश्य शाहकारी संस्था लि।
ईन्द्रचोक २४ कटमण्डु फोन ०१४२५२८३६, ०१४२२१५८१
मोबाईल नम्बर: ९८०१११७०९३ ईमेल: aadharbhut@gmail.com


प्रकाशित : २०७५ मंसिर २, आईतवार १६:१० गते

धेरै पढिएको

ताजा समाचार